HD teleka (Ani Raji GPX)

The following telephone cards were presents in Ani Raji GPX.

[ar-tc-junko.jpg]
Iwao Junko
Ani Raji GPX volume 13

[ar-tc-sakura.jpg]
Tange Sakura
Ani Raji GPX volume 13

[ar-tc-nakagawa.jpg]
Nakagawa Akiko
Ani Raji GPX volume 17

[ar-tc-sakura-houko.jpg]
Tange Sakura, Kuwashima Houko
Ani Raji GPX volume 20

[ar-tc-kikumari1.jpg]
Inoue Kikuko, Yamamoto Maria
Ani Raji GPX volume 24

> HD teleka

> Ani Raji GPX


Hitoshi Doi | anime pages (graphics) | anime pages (text)